Om oss

Vattenverkstadens vision är

”Ett rent och friskt vatten för framtida generationer”

Vår idé är att genom pedagogik, kultur, upplevelse och hälsa öka förståelsen, kunskapen och ansvarstagandet kring vatten, natur, miljö och hållbar utveckling.

Med bred kompetens och hög kvalitet utvecklar vi, på ett lustfyllt och kreativt sätt, ständigt metoder för att göra naturen tillgängligt för alla!

Vi skräddarsyr aktiviteter och projekt efter behov, önskemål och förutsättningar inom upplevelser, marinpedagogik, hållbar utveckling, drama, rörelse, lek, musik och utomhuspedagogik .

Vi använder ofta olika estetiska uttrycksformer för att sprida kunskap och skapa upplevelse av vatten och dess miljöer. Vi har tidigare anordnat workshops, event och inte minst skapande skola-projekt med drama, musik, rörelse, dans, sagor, lek och konst som verktyg.

Vi använder ofta vår maskot Räkan Rut och hennes vänner när vi arbetar med de yngre barnen. Läs mer om Räkan Rut-konceptet här

Vi erbjuder bland annat:

  • Workshops
  • Exkursioner
  • Fortbildning- och inspirationsdagar
  • Projekt
  • Skapande verkstad
  • Event och arrangemang

Tack vare vår vatten- och upplevelsevagn är vår verksamhet väldigt flexibel och tillgänglig!

Vill ni ha en inspirerande fortbildningsdag för era pedagoger? Läs mer här 

Läs mer om vår vagn här

Galleri med bilder från vår verksamhet

Vattenverkstaden i media

Kontakt