Om oss

Nominerade till ”Årets naturvägledning med guide” (SLU, 2021) samt en av de nominerade på internationella ”The Zero project 2022 Shortlist” över projekt som jobbar för att minska barriärer och öka tillgängligheten i vår värld!

Vattenverkstadens idé är att genom pedagogik, kultur, upplevelse och hälsa öka förståelsen, kunskapen och ansvarstagandet kring vatten, natur, miljö och hållbar utveckling.

Med bred kompetens och hög kvalitet utvecklar vi, på ett lustfyllt och kreativt sätt, ständigt metoder för att göra naturen tillgängligt för alla!

Vi skräddarsyr aktiviteter och projekt efter behov, önskemål och förutsättningar inom upplevelse-, marin-, utomhus- och inkluderingspedagogik.

Vi använder ofta sinnesstimulering och olika estetiska uttrycksformer så som drama, musik, skapande och rörelse för att sprida kunskap och upplevelser kring vatten och natur.

Vår maskot Räkan Rut och hennes vänner är ofta hudpersoner när vi arbetar med de yngre barnen. Läs mer om Räkan Rut-konceptet här

Vi anordnar gärna inspirationsdagar kring inkludering och upplevelsepedagogik och kan vara behjälpliga vid inventering och planering av kognitiv tillgänglighet i olika miljöer eller verksamheter.

Upplevelser för ALLA

Ett av Vattenverkstadens främsta syfte är att omvandla kunskap från experter till deltagare genom olika former av upplevelser och vi vill att ska få ta del av våra upplevelser. Vår ledstjärna är att alla ska kunna ta del av upplevelser utifrån sina förmågor och förutsättningar!

Läs artikel om vårt arbete kring upplevelser för alla här (Länk CNV)

Urval tidigare uppdrag

  • På uppdrag av Trelleborgs kommun har vi sedan 2015 anordnat öppna sommaraktiviteter för familjer längst med kuststräckan i kommunen.
  • Vi har ofta anordnat interaktiva tillgängliga aktiviteter på Malmö festivalen och andra event.
  • Lovverksamheter så som insektsafari, skaparverkstad och håvningsäventyr på uppdrag av bland annat Vellinge kommun och Lunds kommun.
  • Flera Skapande skola projekt i Malmö och Trelleborg med tema Räkan Rut och hennes vänner
  • Utbildning- och inspirationsdagar för pedagoger
  • Tack vare Sparbanksstiftelsen Skåne har vi kunnat anordna flera aktivitetsdagar och event runt om i Skåne
  • Föreläsningar om tillgänglig naturvägledning på uppdrag av SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
  • Familjeaktiviteter i Skårehamn på uppdrag av Skåre byalag och LEADER Söderslätt
  • Anpassade aktiviteter för barn med funktionsvariantioner på uppdrag av Malmö stad, Kul i Malmö och föreningen Funkisfamiljen i Malmö.