Sinnesbad – naturvägledare i natur och kulturmiljöer

I arvsfondsprojektet Sinnesbad i natur- och kulturmiljöer vill vi öka inkluderingen och den kognitiva tillgängligheten i utvalda natur- och kulturområden. Målet med projektet är att utbilda naturvägledare med funktionsvariationer i att utifrån sina egna förutsättningar och förmågor, via kognitivt tillgängliga och upplevelsebaserade natur- och kulturguidningar, vägleda andra personer från målgruppen, men även andra grupper. 

Under tre år har Vattenverkstaden drivit arvsfondsprojektet Blå lådan då vi tillsammans med målgruppen utforskat olika verktyg och metoder kring att uppleva och ta till sig kunskap om naturen. Genom upplevelsebaserat lärande har vi, tillsammans med deltagare från grundsärskola, särskolegymnasium, LSS- fritidsverksamhet och daglig verksamhet, undersökt vilka verktyg och metoder som är bäst lämpade. Läs mer på: blaladan.se

Med erfarenheterna från Blå lådan har Vattenverkstaden god kunskap kring hur guidningar, berättelser och aktiviteter skulle kunna skräddarsys för att kunna fungera för specifika miljöer, specifika guider och med de förutsättningar som råder. Utifrån målgruppens behov, önskemål och förutsättningar, i samspel med experterna i de specifika områdena, utformas vad som ska berättas, hur det ska berättas och hur det ska göras interaktivt och sinnesrikt på bästa sätt. 

I samarbete med målgruppen, experter och specialister vill vi skapa och genomföra utbildningen i naturområden, parker och annan stadsmiljö. I utbildningen kommer målgruppen få kunskap om de specifika natur- och kulturmiljöerna samt få förståelse för samspelet mellan natur och människa. Tillsammans kommer vi vidare utforska vilka metoder i handlingsburen kunskap och pedagogisk markanvändning som är bäst lämpade för att föra denna kunskap vidare utifrån guidens och guidningens målgrupps förutsättningar. För att göra guidningarna så kognitivt tillgängliga som möjligt kommer vi använda sinnestimulerade, estetiska, praktiska och upplevelsebaserade metoder både under utbildning och i själva guidningarna. 

Delaktighet och inkludering är en viktig del i arbetet för att nå FN s globala mål, och detta projekt går hand i hand med många av dessa mål så som mål 3 – god hälsa och välbefinnande, mål 4-god utbildning för alla, mål 10 – minskad ojämlikhet, 11-hållbara städer och samhällen och 15 – ekosystem och biologisk mångfald. 

Samarbetsparter 

 • Funktionsstödsförvaltningen, Malmö Stad
 • Valborgsgatan daglig verksamhet, Malmö Stad
 • Höje Hund och Park daglig verksamhet i Lund
 • Stiftelsen Skånska Landskap och Fulltofta Naturcentrum
 • Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsförvaltningen
 • Limhamns Kalkbrott, Malmö Stad
 • MOOMS -teatern
 • Anders Szczepanski, ass prof Outdoor Education, Center for Outdoor, LiU
 • Kjell Stjernholm, samordnare och utvecklingsledare, VS
 • Bokskogen Torup, Enheten för besöksanläggningar i Malmö stad
 • Naturum Skrylle
 • SLU, Centrum för Naturvägledning (CNV)
 • FUB Malmö
 • Grunden i Malmö 

För att veta mer vad vi hittar på i projektet följ oss gärna på Instagram (länk)

Läs om projektets första inspirationsdag här (länk artikel CNV)

Vill du veta mer?

Kontakta gärna projektledare Stephanie Anvelid: stephanie@vattenverkstaden.se

Läs arvsfondens pressmeddelande här