Sinnesbad – naturvägledare i natur och kulturmiljöer

Med syfte att öka inkluderingen och den kognitiva tillgängligheten i utvalda natur- och kulturområdenn lät vi naturvägledare med funktionsvariationer att utifrån sina egna förutsättningar och förmågor, via kognitivt tillgängliga och upplevelsebaserade natur- och kulturguidningar, vägleda andra personer från målgruppen, men även andra grupper i  arvsfondsprojektet Sinnesbad i natur- och kulturmiljöer (2020-2023).

Utifrån målgruppens behov, önskemål och förutsättningar, i samspel med experterna i de specifika områdena, utformades i projektet vad som skulle berättas, hur det skulle berättas och hur det skulle göras interaktivt och sinnesrikt på bästa sätt.

Delaktighet och inkludering är en viktig del i arbetet för att nå FN s globala mål, och detta projekt går hand i hand med många av dessa mål så som mål 3 – god hälsa och välbefinnande, mål 4-god utbildning för alla, mål 10 – minskad ojämlikhet, 11-hållbara städer och samhällen och 15 – ekosystem och biologisk mångfald. 

Några samarbetsparter i projektet

 • Funktionsstödsförvaltningen, Malmö Stad
 • Valborgsgatan daglig verksamhet, Malmö Stad
 • Höje Hund och Park daglig verksamhet i Lund
 • Diabasen DV i Lund
 • Stiftelsen Skånska Landskap och Fulltofta Naturcentrum
 • Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsförvaltningen
 • Teaterakademin DV och MOOMS -teatern i Malmö
 • Anders Szczepanski, ass prof Outdoor Education, Center for Outdoor, LiU
 • Kjell Stjernholm, samordnare och utvecklingsledare, VS
 • Bokskogen Torup, Enheten för besöksanläggningar i Malmö stad
 • Malmö museer och Pedagogisk Inspiration i Malmö stad
 • Naturum Skrylle
 • SLU, Centrum för Naturvägledning (CNV)

Vill du veta mer?

Vattenverkstadens inkluderingspedagoger har god kunskap kring hur guidningar, berättelser och aktiviteter ska kunna skräddarsys för att kunna fungera för specifika miljöer, specifika guider och med de förutsättningar som råder. Kontakta oss gärna för mer info

Läs arvsfondens pressmeddelande här