Om oss

”Ett rent och friskt vatten för framtida generationer”

Vattenverkstadens idé är att genom pedagogik, kultur, upplevelse och hälsa öka förståelsen, kunskapen och ansvarstagandet kring vatten, natur, miljö och hållbar utveckling.

Med bred kompetens och hög kvalitet utvecklar vi, på ett lustfyllt och kreativt sätt, ständigt metoder för att göra naturen tillgängligt för alla!

Vi skräddarsyr aktiviteter och projekt efter behov, önskemål och förutsättningar inom upplevelser, marinpedagogik, hållbar utveckling, drama, rörelse, lek, musik och utomhuspedagogik .

Vi använder ofta olika estetiska uttrycksformer för att sprida kunskap och skapa upplevelse av vatten och dess miljöer. Vi har tidigare anordnat workshops, event och inte minst skapande skola-projekt med drama, musik, rörelse, dans, sagor, lek och konst som verktyg.

Vi använder ofta vår maskot Räkan Rut och hennes vänner när vi arbetar med de yngre barnen. Läs mer om Räkan Rut-konceptet här

Tack vare vår vatten- och upplevelsevagn är vår verksamhet väldigt flexibel och tillgänglig!

Upplevelser för ALLA

En av Vattenverkstadens främsta syfte är att omvandla kunskap från experter till deltagare genom olika former av upplevelser och vi vill att ska få ta del av våra upplevelser. Vår ledstjärna är att alla ska kunna ta del av upplevelser utifrån sina förmågor och förutsättningar!