Kultur

Vi använder ofta olika estetiska uttrycksformer för att sprida kunskap och skapa upplevelse av vatten och dess miljöer. Vi har tidigare anordnat workshops, event och inte minst skapande skola-projekt med drama, musik, rörelse, dans, sagor, lek och konst som verktyg.

RÄKAN RUT

Vi använder oss ofta utav vår maskot Räkan Rut och hennes vänner när vi arbetar med de yngre barnen. Läs mer om Räkan Rut-konceptet här