Grundsärskolan och Särgymnasiet

”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturorienterade ämnen har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk, energiförsörjning, materialutveckling och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling” (Läroplan för grundsärskolan 2011)

Vår metod med det pedagogiska arbetet är att tillsammans med eleven på ett individuellt sätt lära sig om djuren i Öresund samt att eleven ska ha möjlighet att utforska, urskilja och ställa frågor om djur, växter och natur. Vidare ska det pedagogiska upplägget främja elevens nyfikenhet och utveckla deras förståelse för naturens olika kretslopp. Vi vill att eleven skall få en positiv bild av hur människor, djur och natur påverkar varandra.

Vattenverkstaden och Bryt ytan har utvecklat många nya pedagogiska metoder till elever med funktionsnedsättning eller med andra speciella behov. Tillsammans med lärare och pedagoger har vi anpassat vårt arbete efter vilket behov eleven har för att kunna medverka. Vi har tagit fram verktyg och material så att vi kan erbjuda alla att följa med ut i havet och få en upplevelse både över ytan och under.