Bryt ytan

Vattenverkstaden arbetar ständigt med att göra havet tillgängligt för alla, oavsett erfarenhet, bakgrund och funktionalitet. Som ett led i detta arbete sökte och beviljades Vattenverkstaden medel för att arbeta fram nya redskap och metoder i projektet Bryt ytan.

Projektet sträckte sig över två år och avslutades 2016.

särskola

Stort tack till er som stödjer detta projekt!

Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål

Stiftelsen Solstickan

Habilitering & Hjälpmedel

Stiftelsen_logo_cent_pos  sten k johnsons chelha1

norrbacka        kungliga patr

crafoordska_stiftelsen_logo_dark_sv         jerring