Sagostigen


Räkan Ruts Sagostig invigdes under Barnens Dag söndagen den 7 juni 2015.

Tack vare medel från Malmö Förskönings- och Planteringsföreningkunde Vattenverkstaden utveckla och bygga en sagostig som är konstnärlig, lärorik, rolig och tillgänglig för alla.

Stigen introducerades med en skulptur av huvudkaraktären Räkan Rut och genom skyltarna fick besökarna möta åtta av djurkaraktärerna från boken ”Vem vill leka med Räkan Rut”. De nio på skyltarna var placerade runt  Vattenverkstadens dåvarande lokaler på Ribersborgsstranden. På skyltarna fanns illustrationer av djuren från boken, faktatexter, en förkortad version av sagan samt utmaningar att göra under resans gång.

Illustration och layout har Maria Nilsson skapat och berättare/författare är vår egen Emma Hansson Löfgren.

Vi ville att stigen ska vara tillgänglig för alla. Därför gjorde vi skyltarna i höjd och vinkel så att man liten som stor, gående eller rullande, kan se bild och text. Dessutom har vi till viss del skapat bilderna med struktur samt med viss punkskrift för att synskadade också skulle kunna ha glädje av stigen. Genom sin telefon eller liknande kan man också med hjälp av QR-koder lyssna på skyltarna.

Stigen står ej kvar på Ribersborgsstranden.

Skiss sagostig