Kultur


Vi använder ofta olika estetiska uttrycksformer för att sprida kunskap och skapa upplevelse av vatten och dess miljöer. Vi har tidigare bland annat anordnat workshops och event med drama, musik, rörelse, dans, sagor, lek och konst som verktyg.

RÄKAN RUT

Vi använder oss ofta utav vår maskot Räkan Rut och hennes vänner när vi arbetar med de yngre barnen. Läs mer om Räkan Rut-konceptet här

 

 

WORKSHOPS OCH PROJEKT

Vi skäddarsyr ofta kulturprojekt efter behov och efterfrågan. Läs om en av våra språkprogram här