Blå lådan

-en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten och dess miljöer med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet.

Med arvsfondsprojektet Blå lådan vill vi utveckla pedagogiska metoder och material för barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer. Syftet är att göra vatten och dess miljöer mer tillgängliga och stärka målgruppens kunskap och upplevelse kring vatten och dess miljöer på ett självständigt sätt.

Genom upplevelsebaserat lärande utforskar projektet, tillsammans med målgruppen, vilka verktyg och metoder som är bäst lämpade.

För att tillgängliggöra dessa metoder utvecklar vi även situationsanpassade språkverktyg, inom exempelvis widget, bildstöd och TAKK, tillsammans.

Blå lådan turnerar runt Skånes och Blekinges kust med en mobil verksamhetsvagn för att, tillsammans med målgruppen, samla in erfarenheter och exkursionsmaterial.

Utdrag ur tidsplan:

År 1 (2018) testas, utvärderas, utvecklades och konstrueras metoder och verktyg genom workshops, exkursioner, studiebesök, lektioner och andra upplevelser tillsammans med målgruppen.

År 2 (2019) paketering av erfarenheter, metoder, verktyg och berättelser från projektet, i form av utställningar, filmer, bilder, text, ljud, materialsbyggande mm, tillsammans med målgruppen.

År 3 (2020) Resultatet (redskap, handledningar, berättelser, kommunikationsmaterial, digitala verktyg, bilder och filmer) presenteras, sprids och tillgängliggörs dels på en digital plattform och dels i fysisk form för intresserade verksamheter och naturområden.

Följ gärna projektet på Facebook @blaladan

Eller på instagram @blaladan

Vill du veta mer kontakta gärna projektledare Stephanie Anvelid: stephanie@vattenverkstaden.se

Projektet kommer pågå i tre år med hjälp av stöd från Allmänna arvsfonden.