Blå lådan


-en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vattenmiljöer med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vattenmiljöer genom upplevelser och delaktighet.

Med projektet Blå Lådan vill vi utveckla pedagogiska metoder och material för barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer. Syftet är att göra marina och akvatiska miljöer tillgängliga för målgrupper och stärka deras kunskap om dessa miljöer på ett självständigt sätt. Dessa miljöer är många gånger väldigt otillgängliga, detta vill projektet ändra på. Genom upplevelsebaserat lärande kommer projektet tillsammans med målgruppen utforska vilka metoder som är bäst lämpade för dem.

Projektet kommer bland annat ta fram metodhandledningar, utställningar, bild och filmer, och digitala verktyg såsom appar och hemsida. Projektet kommer även att utveckla delar av språkverktyg, såsom bliss och pictogram, så att det finns tillgängliga tecken för vattenmiljöer. Projektet kommer till viss del vara mobilt och turnera runt Skånes kust med en mobil verksamhetsvagn, för att tillsammans med målgruppen samla in exkursionsmaterial.

 

Följ gärna projektet på Facebook @blaladan

Eller på instagram @blaladan

 

Vill du veta mer kontakta gärna projektledare Stephanie Anvelid: stephanie@vattenverkstaden.se

 

Projektet kommer pågå i tre år med hjälp av stöd från Allmänna arvsfonden.

 

Läs mer här: Presentation Vattenverkstaden och Blå lådan (20180301)

Läs om vårt tidigare projekt Bryt ytan här